There is no translation available.

Twój pierwszy krok

Licencja PPL(A)

Wymagania dla kandydata do licencji pilota samolotowego turystycznego:

  • minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia - 16 lat;
  • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji - 17 lat;
  • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.

Typowy przebieg szkolenia:

  • szkolenie teoretyczne około 100 godzin wykładów i samokształcenia,
  • szkolenie praktyczne - minimum 45 godzin lotu z instruktorem, w tym 10 godzin lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora,
  • państwowe egzaminy teoretyczne przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
  • państwowy egzamin praktyczny w formie serii lotów z egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej
  • uzyskanie licencji PPL(A).