There is no translation available.

Uprawnienia do lotów nocnych VFR

Wymagania dla kandydata do uprawnienia do lotów nocnych:

Aby rozpocząć szkolenie w lotach nocnych musisz posiadać licencję pilota samolotowego turystycznego.

Typowy przebieg szkolenia:

  • szkolenie teoretyczne – 5 godzin wykładów na temat latania w nocy,
  • szkolenie praktyczne - minimum 5 godzin lotu z instruktorem, w tym 5 samodzielnych startów i lądowań w nocy pod okiem instruktora
  • uzyskanie wpisu do licencji PPL(A), upoważniającego do samodzielnego latania w nocy.