Kadra

Rozwijanie prawidłowych postaw i zachowań, zarówno w kabinie samolotu, jak i poza nią jest kluczowe do osiągnięcia Twojego sukcesu nie tylko na etapie ubiegania się o Twoją pierwszą licencję pilota, ale także w trakcie całej Twojej kariery lotniczej. Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących zdobycie tych umiejętności, jest poświęcenie i profesjonalizm instruktorów, oraz system szkolenia i procedury, które zapewniają nam rozwijanie w przyszłym lotniku nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych, lecz także wysokiej kultury technicznej, kompetencji psychologicznych i środowiskowych oraz zamiłowania do latania.