Zakres szkoleń oraz cennik

Uprawnienia Instruktora FI(A)

Uprawnienia Instruktora FI(A) mogą być kolejnym etapem kariery pilota, gdyż umożliwią rozpoczęcie pracy zarobkowej jako pilot – instruktor. Uprawnienia służą rozwijaniu umiejętności dydaktycznych. Mają  na celu wpojenie przyszłemu instruktorowi zasad właściwego nauczania, przekazania wiedzy, kształtowania u młodych pilotów poprawnych nawyków i przyzwyczajeń oraz właściwego sposobu ich oceniania.

Uprawnienia Instruktora FI(A)

Wymagania dla kandydata do uprawnień Instruktora FI(A):

 • posiadać licencję pilota CPL(A) lub licencję pilota PPL(A);
 • spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej w zakresie licencji CPL(A) - (nie dotyczy
  w przypadku instruktora LAPL ONLY)
  ;
 • posiadać co najmniej 200 godzin lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze dowódcy;
 • odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
 • wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
 • wykonać przelot na odległość 300NM z lądowaniem na 2 lotniskach niebędących lotniskiem startu;

Przebieg szkolenia:

 • szkolenie teoretyczne - 25 godzin z zakresu metodyki oraz 100h uczenia się i nauczania
 • 30h szkolenia praktycznego w powietrzu
 • państwowy egzamin praktyczny w formie serii lotów z egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej

Koszt szkolenia:

 • Szkolenie teoretyczne – 3 000 PLN
 • Szkolenie praktyczne do FI(A) 30h lotu na samolocie CESSNA 152/172 – 18 900 PLN
 • Godzina lotu ponad nominał szkolenia – 630 PLN