Zakres szkoleń oraz cennik

Szkolenie doskonalające VFR Dzień

Szkolenie doskonalące jest to szkolenie poprawiające umiejętności pilota, posiadającego już licencję pilota turystycznego PPL(A). Szkolenie to odbywa się pod nadzorem instruktorów, zgodnie z programem opracowanym przez nasz ośrodek szkoleniowy. Loty doskonalące samodzielne zaliczane są do nalotu jako PIC, natomiast loty z instruktorem zaliczają się do nalotu ogólnego, który jest niezbędny w celu rozpoczęcia szkolenia do licencji pilota zawodowego CPL(A).

Szkolenie doskonalające VFR Dzień

Koszt szkolenia:

  • Koszt godziny lotu samodzielnego - 490 PLN netto
  • Koszt godziny lotu z instruktorem  - 590 PLN netto
  • Pakiet 10 godzin  szkolenia  –  4 800 PLN
  • Pakiet 25 godzin  szkolenia  –  11 750 PLN
  • Pakiet 50  godzin  szkolenia  –  22 500 PLN
  • Szkolenie objęte jest  23% stawką VAT.
  • Istnieje możliwość zwolnienia z VAT w przypadku dalszego szkolenia do licencji pilota zawodowego CPL(A).