Zakres szkoleń oraz cennik

Licencja LAPL(A)

Licencja pilota samolotowego rekreacyjnego umożliwia wykonywanie lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych w klasie SEP(L) o maksymalnej masie startowej do 2000kg i ilości miejsc na pokładzie nie większej niż 4. W naszym ośrodku, szkolenie odbywa się na samolotach  CESSNA 152 lub CESSNA 172. Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego należy posiadać certyfikat o ukończeniu szkolenia teoretycznego do LAPL(A).

Licencja LAPL(A)

Wymagania dla kandydata do licencji pilota samolotowego rekreacyjnego:

 • minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia – ukończone 16 lat;
 • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji – ukończone 17 lat;
 • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.

Licencja LAPL(A)

Licencja pilota samolotowego rekreacyjnego umożliwia wykonywanie lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych w klasie SEP(L) o maksymalnej masie startowej do 2000kg i ilości miejsc na pokładzie nie większej niż 4. W naszym ośrodku, szkolenie odbywa się na samolotach  CESSNA 152 lub CESSNA 172. Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego należy posiadać certyfikat o ukończeniu szkolenia teoretycznego do LAPL(A).

Szkolenie:

 • Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów i samokształcenia. Może odbywać się stacjonarnie (w grupie min. 10-cio osobowej) lub e-learningowo. Szkolenie kończy się  egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i uzyskaniem  zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego.
 • Po ukończeniu szkolenia teoretycznego  uczestnik może przystąpić od razu do części praktycznej szkolenia a egzaminy teoretyczne, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,  może zdawać w czasie jego trwania.
 • Szkolenie praktyczne składa się z minimum 30 godzin lotu, w tym co najmniej 24  godziny lotu z    instruktorem i 6 godzin lotów  
 • Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego, należy posiadać zaświadczenie o zaliczonym, egzaminie teoretycznym do licencji LAPL(A) lub PPL(A).
 • Po zakończeniu szkolenia praktycznego w ATO i nabyciu wystarczających umiejętności, można przystąpić do egzaminu praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.  Państwowy egzamin praktyczny odbywa się w formie  lotu z egzaminatorem LKE.
 • Po odbyciu wymaganych Programem Szkolenia lotów i nabyciu wystarczających umiejętności by zostać pilotem, zdajesz egzamin praktyczny u egzaminatora ULC i uzyskujesz licencję LAPL(A).
 • Egzamin państwowy teoretyczny odbywa przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, natomiast egzamin praktyczny można zdawać na samolocie, na którym odbywało się szkolenie, u egzaminatora państwowego zarekomendowanego przez nasz ośrodek.

Koszt szkolenia:

 • Szkolenie praktyczne do LAPL(A) – 30 godzin lotu na samolocie CESSNA 152  –  19 500 PLN netto
 • Koszt godziny lotu ponad wymaganą ilość godzin szkolenia - 650 PLN netto
 • Szkolenie objęte jest  23% stawką VAT.

Uwagi

 • Pilot z licencją LAPL(A), może wykonywać loty międzynarodowe, ale tylko w przestrzeni państw UE, pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższym.
 • Pilotowi z ww. licencją wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy wykona samodzielnie, od momentu uzyskania licencji LAPL(A), minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku powietrznego .