Zakres szkoleń oraz cennik

Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych z widzialnością – VFR Noc

Uprawnienie VFR Noc jest uprawnieniem wpisanym do licencji pilota LAPL(A)/PPL(A), które uprawnia do wykonywania lotów nocnych zgodnie z wymaganiami Part-FCL. Uprawnienie to jest konieczne do uzyskania Licencji Pilota Zawodowego PPL(A).

Uprawnienia VFR Noc

Wymagania dla kandydata do szkolenia VFR Noc:

  • posiadanie licencji LAPL(A) lub PPL(A);
  • w przypadku Licencji LAPL(A) należy wcześniej zaliczyć moduł szkolenia wg wskazań przyrządów w zakresie licencji PPL(A);
  • posiadanie Świadectwa Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Lotniczej.

Szkolenie:

  • Szkolenie teoretyczne obejmuje (w sumie)  5 godzin wykładów i samokształcenia.
  • Szkolenie praktyczne to minimum 5 godzin lotu, w tym 5 startów i lądowań samodzielnych z pełnym zatrzymaniem.
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Koszt szkolenia:

  • Szkolenie VFR Noc – 820 zł / 4100 zł.
  • Szkolenie objęte jest 23% stawką VAT.
  • W przypadku dalszego szkolenia do licencji pilota zawodowego CPL(A), szkolenie może być zwolnione z podatku VAT.