CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization)


Organizacja Zarządzania Ciągła Zdatnością do Lotu NAVCOM SYSTEMS posiada certyfikat

nr PL.MG.103, który zapewnia efektywne zarządzanie samolotami. 

Nasza oferta obejmuje:

  • nadzór na bieżącą dokumentacją;
  • opracowanie i realizację Programu Obsługi Technicznej, zatwierdzanie programów i zmian do Programów Obsługi Technicznej;
  • opracowanie Instrukcji Prowadzenia Pokładowego Dziennika Technicznego (PDT);
  • opracowanie Programu Lotów Próbnych Kontrolnych;
  • analizę usterek w celu określenia przyczyn ich występowania i sposobu ich usunięcia;
  • zatwierdzanie i wprowadzanie modyfikacji (we współpracy z własnymi organizacjami DOA i Part-145);
  • prowadzenie bieżącego nadzoru nad zdatnością do lotu statków powietrznych, a także ich doraźne inspekcje;
  • ponadto w ramach CAMO wykonujemy przeglądy i rekomendacje w celu wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC).

Nasz personel jest w stanie objąć nadzorem każdy statek powietrzny znajdujący się w naszym zakresie zatwierdzenia*, gwarantując przy tym fachowość oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną do pełnienia nadzoru przy zachowaniu dogodnych i konkurencyjnych cen dla naszych Klientów.

Image